Vanish Oxi Action Gel

Vanish Oxi Action Gel avlägsnar även de svåra och envisa fläckarna och ser till att du får en fläckfri tvätt första gången - varje gång!

Produktegenskaper

  • Fantastisk fläckborttagning på första försöket
  • Att få bort fläckar från dina kläder och andra tyger är lättare än du tror med Vanish Oxi Action Gel.
  • Ju längre fläcken får sitta kvar, desto svårare blir den att få bort. För bästa resultat vid intorkade fläckar: förbehandla fläcken med Vanish Oxi Action Gel och tillsätt det även vid tvätt.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Produktbeskrivning

Undrar du hur du ska få bort fläckar från dina plagg så att de ser ut som de ska igen? Ta hjälp av Vanish Oxi Action Gel som tar bort alla typer av fläckar, både de du kan se (även svåra fläckar) och de små fläckarna som är lätta att missa innan du lägger plaggen i tvätten. Vanish Oxi Action Gel är säkert att använda på både kulör- och vittvätt. Tillsätt denna fläckborttagningsgel varje gång du tvättar!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget.✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva på en dold del av tyget. Skölj och låt torka.✔ Stäng locket efter varje användning och förvara Vanish Oxi Action svalt och torrt. Lägg inte tillbaka doseringsskopan i förpackningen förrän den är ren och torr.✔ För bästa resultat kan processen behöva upprepas.✔ Använd bara varmt vatten vid förbehandling med Vanish.✘ Använd inte på kläder som måste kemtvättas.✘ Häll inte produkten på metalldelar på kläder (t.ex. knappar och blixtlås).✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga.✘ Låt inte produkten torka på plaggen (högst 5 minuters kontakttid).FÖRBEHANDLING:Dosera 2 ml i doseringskapseln. 2 ml/fläck. Häll gelen på fläcken och skapa ett tryck med kapselns undersida. Gnugga fläcken (i högst 10 minuter). Fyll på kapseln (samma dosering som vid vanlig tvätt) och lägg in den i tvättmaskinen tillsammans med tvätten.BLÖTLÄGGNING:Tillsätt 33ml skopa till 4 L vatten MAX 40 °C (Max 1 timme for kulörtvätt och max 6 timmar for vita kläder). Tvätta som vanligt eller skölj efter blötläggning. Gnugga fläckar före sköljning för bästa resultat.TVÄTT:Tillsätt: För svåra och intorkade fläckar 33 ml . Till normala fläckar 26 ml. Placera doseringskoppen på tvätten i maskinen. Tvätta som vanligt.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Ha alltid förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

EA_8059845

Product Code: 5701092104793