På den här sidan:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna via e-post, men tänk på att vi kan komma att behandla alla de personuppgifter du tillhandahåller i syfte att hantera din förfrågan, hantera eventuella rapporterade, negativa händelser, uppfylla juridiska och regulatoriska krav eller hantera juridiska anspråk, i utbildningssyfte samt för statistiska och analytiska ändamål. Vår integritetspolicy innehåller mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om datadelning och om dina juridiska rättigheter.

Behöver du mer hjälp? Hör av dig:

PÅ TELEFON:

VIA BREV:

RB Hygiene Home Nordic
Postbox 114
2860 Søborg Denmark