Vanish Oxi Action 0% Gel

Produktegenskaper

  • Enastående fläckborttagning – utan kemikalierna* du vill slippa!
  • 0 % parfym, färger och optiska vitmedel
  • Svanenmärkt
  • Säkert att använda både på känsliga material som ull och silke och på kulör- och vittvätt

Tillgänlig i: 700ml

Produktbeskrivning

Vanish 0% Gel frisätter aktivt syre som bidrar till att ta bort fläckar skonsamt. Det är vår bästa fläckborttagare för känsliga material som ull och silke. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget – enastående resultat utan oönskade kemikalier*. Det är lättare än du tror att hålla kläderna fläckfria – tillsätt bara Vanish till tvättcykeln.Enastående fläckborttagning – och inget annat!* Med oönskade kemikalier avses färgämnen, optiska vitmedel och parfym

5-15% syrebaserade blekmedel, 5-15% nonjontensider, 5-15% anjontensider

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget. ✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva på en dold del av tyget. Skölj och låt torka. ✔ Stäng locket efter varje användning och förvara Vanish Oxi Action svalt och torrt. Lägg inte tillbaka doseringsskopan i förpackningen förrän den är ren och torr. ✔ För bästa resultat kan processen behöva upprepas. ✔ Använd bara varmt vatten vid förbehandling med Vanish. ✘ Använd inte på kläder som måste kemtvättas. ✘ Häll inte produkten på metalldelar på kläder (t.ex. knappar och blixtlås). ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga. ✘ Låt inte produkten torka på plaggen (högst 10 minuters kontakttid).

Vanish Oxi Action 0% Gel innehåller väteperoxid, Natriumalkyl sulfat, C13-15 förgrenad och linjär etoxylerade alkoholer, C 12-14 alkoholer och etoxylerade alkoholer. Orsakar allvarliga ögonskador. Försiktighet: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Huden kan bleknar vid kontakt med produkten. Blekningseffekten försvinner igen. Vid eventuella stänk, spola genast med mycket vatten. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar. Använd inte tillsammans med andra produkter.

EA_3106890

Product Code: 5701092114822