Vanish Crystal White Gel

Produktegenskaper

  • Vitare vittvätt + enastående fläckborttagning
  • Vittvätt blir vitare redan efter 1 tvätt
  • Löser upp fläckarna även vid 30 grader
  • Säkert att använda på känsliga material som ull och silke

Tillgänlig i: 750ml

Produktbeskrivning

Vanish Multi Power Crystal White Gel fläckborttagare är en koncentrerad sammansättning som tar bort fläckar vid låga temperaturer och korta tvättcykler. Det är vår bästa fläckborttagare för känsliga material som ull och silke. Det aktiva syret bidrar till att lösa upp fläckarna, surfaktanterna tar bort fettfläckarna och stabiliseringsmedel gör produkten effektiv länge. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget: vita tyger blir vitare + enastående fläckborttagning. Det är lättare än du tror att hålla vita kläder vita* – tillsätt bara en dos i varje tvätt.Lita på rosa och få vitare vitt!* jämfört med grånade tyger. Resultaten kan variera.

5-15% syrebaserade blekmedel, 5-15% anjontensider, 5-15% nonjontensider, <5% parfym, <5% optiska blekmedel

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget. ✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva på en dold del av tyget. Skölj och låt torka. ✔ Stäng locket efter varje användning och förvara Vanish Oxi Action svalt och torrt. Lägg inte tillbaka doseringsskopan i förpackningen förrän den är ren och torr. ✔ För bästa resultat kan processen behöva upprepas. ✔ Använd bara varmt vatten vid förbehandling med Vanish. ✘ Använd inte på kläder som måste kemtvättas. ✘ Häll inte produkten på metalldelar på kläder (t.ex. knappar och blixtlås). ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga. ✘ Låt inte produkten torka på plaggen (högst 10 minuters kontakttid).

Vanish Multi Power Crystal White Gel innehåller hydrogen peroxide, sodium C10-13 alkyl benzenesulfonate, alcohols, C12-14, ethoxylated. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan vara korrosivt för metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd ögonskydd. Tvätta händer grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN/läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Förvaras endast i originalförpackningen. Huden kan bleknar vid kontakt med produkten. Blekningseffekten försvinner igen. Vid eventuella stänk, spola genast med mycket vatten. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3106887

Product Code: 5701092114815