Vanish Pink Multi Power Pulver

Vanish presenterar en revolution inom fläckborttagning. Vanish förstärkta sammansättning är den bästa någonsin och är så kraftfull att den tar bort fläckar på bara 30 sekunder!

Produktegenskaper

  • Tar bort fläckar och dålig lukt, förhindrar färgöverföring och rengör hygieniskt
  • Löser upp svåra fläckar redan vid tvätt vid 30 °C
  • Säkert för användning på vanliga material som bomull och polyester
  • Välj hur du vill använda produkten: förbehandla, blötlägg eller tillsätt till varje tvätt
  • Svanenmärkt

Tillgänlig i: 470 g och 940 g

Produktbeskrivning

Vanish presenterar sin Oxi Action-variant. Ett kraftfullt pulver som löser upp fläckar redan vid 30 °C, bevarer farver, tar bort dålig lukt och rengör hygieniskt. Det förstärker tvätteffekten på flera sätt – tillsätt en dos i tvättmedelsfacket, blötlägg eller förbehandla för att lösa upp fläckar. Noggrant utformad sammansättning som är skonsam mot färger. Pulvret kan även användas för vittvätt.

>30 % syrebaserade blekmedel, <5 % anjontensider, <5 % nonjontensider, <5 % enzymer

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.
✔ För att testa färgäkthet – prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.
✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.
✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.
✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.
✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).
✘ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.
✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.
✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Vanish Pink Oxi Action innehåller natriumperkarbonat, natrium C12-18 alkylsulfat. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007279

Product Code: 5701092111050