Vanish Pink 0% Powder 440g

Nya Vanish 0% – Enastående fläckborttagning utan kemikalierna* du vill slippa!

Produktegenskaper

  • Imponerande fläckborttagning – och inget annat
  • 0 % parfym, färger och optiska vitmedel
  • Allergicertifierat och Svanenmärkt
  • Säkert att använda på vanliga material som bomull och polyester, både kulör- och vittvätt
  • Finns i 440g, 590g, 880g och 1320g

Produktbeskrivning

Vanish 0%-pulver frisätter aktivt syre som bidrar till att ta bort fläckar även vid låga temperaturer. Ämnen som stärker tvätteffekten bidrar till djuprengöring, enzymer bryter ner matfläckar, stärkelse och gräs- och andra utomhusfläckar samtidigt som surfaktanter tar bort fettfläckar. Från fläckarna som syns tydligt till de svårare som kan vara dolda djupt inne i tyget. Vår bästa fläckborttagaren för kulör- och vittvätt, utan oönskade kemikalier*. Du väljer hur du använder den mångsidiga fläckborttagaren – i tvätten, som förbehandling eller vid blötläggning.
Enastående fläckborttagning – och inget annat!

>30 % syrebaserade blekmedel, <5 % anjontensider, <5 % nonjontensider, <5 % enzymer.

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.

✔ För att testa färgäkthet – prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.

✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.

✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.

✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.

✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).

✘ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.

✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.

✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Vanish Oxi Action 0% innehåller natriumperkarbonat, natrium C12-18 alkylsulfat. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3115924

Product Code: 5701092115010