Vanish Multi Power For Whites Pulver

Produktegenskaper

  • Omedelbart Vitare efter 1 tvätt* – även vid 30°
  • Multi Power formula som är specialutvecklad för vittvätt
  • Enastående fläckborttagning som bonus!
  • Säker att använda på vardagstextil så som bomull och polyester
  • Svanenmärkt

Tillgänlig i: 470 g och 940 g

Produktbeskrivning

Med Vanish Crystal White-Multi-Power-pulvret får du vitare vitt och fläckborttagare i en produkt, tar bort alla sorters envisa fläckar säkert och effektivt. Från de svåra som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget. Det är lättare än du tror att få vittvätten vitare – tillsätt bara en skopa i varje tvätt.Lita på rosa och få vitare vitt!* jämfört med grånade tyger. Resultaten kan variera.

>30 % syrebaserade blekmedel, <5 % anjontensider, <5 % nonjontensider, <5 % enzymer

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna. ✔ För att testa färgäkthet – prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka. ✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt. ✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen. ✘ Använd inte på ylle, silke eller läder. ✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ✘ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen. ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda. ✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Vanish Crystal White Oxi Action innehåller natriumperkarbonat. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007294