Vanish Gold Oxi Action Pulver

Vanish presenterar en revolution inom fläckborttagning. Vanish förstärkta sammansättning är den bästa någonsin och är så kraftfull att den tar bort fläckar på bara 30 sekunder!

Produktegenskaper

  • Enastående effektiv fläckborttagning på första försöket, även vid låg temperatur
  • Superboostad formula som tar bort även kroppsvätskor
  • Säkert att använda på vanliga material som bomull och polyester, både vit- och kulörtvätt
  • För snabbaste och bästa resultat: förbehandla eller blötlägg och se hur vissa fläckar försvinner på bara 30 sekunder. Eller tillsätt till ditt vanliga tvättmedel – allt som behövs är en skopa i tvätten
  • Svanenmärkt

Tillgänlig i: 470 g, 940 g och 1400 g

Produktbeskrivning

Vanish Gold Oxi Action är vår bästa fläckborttagande formula. Den tar bort även kroppsvätskor som svett på manschetter och kragar. Från de tuffa fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget: enastående resultat på bara 30 sekunder. Du väljer hur du använder den mångsidiga fläckborttagaren – i tvätten, som förbehandling eller vid blötläggning. Det är lättare än du tror att hålla kläderna fläckfria – tillsätt bara en skopa i varje tvätt.Lita på rosa. Säg farväl til fläckar.

>30 % syrebaserade blekmedel, <5 % anjontensider, <5 % nonjontensider, <5 % enzymer

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.
✔ För att testa färgäkthet – prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.
✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.
✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.
✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.
✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).
✘ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.
✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.
✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Vanish Pink Oxi Action innehåller natriumperkarbonat, natrium C12-18 alkylsulfat. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007279

Product Code: 5701092111050