Vanish Carpet and Home Textile Vacuum Up Foam 600ml

Produktegenskaper

  • avlägsnar tre gånger mer smuts än vid enbart dammsugning
  • fräschar upp, mjukgör och rengör

Produktbeskrivning

Skummet är enkelt att använda och verkar på djupet i mattan. Det tar bort tre gånger mer smuts, motverkar dålig lukt, doftar fräscht och gör mattfibrerna mjukare. Dessutom får du bort tre gånger mer husdjurshår än med endast dammsugning.

http://rbeuroinfo.com/

1 Applicera: skaka flaskan ordentligt och applicera skummet. 2. Borsta: arbeta in skummet med en färgäkta, ren kvast/borste eller en ren, fuktig trasa/svamp. 3. Dammsug: Låt torka i 2 timmar eller tills det är helt torrt, och dammsug sedan. 

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Tvätta händer grundligt efter användning.

EA_3154889

Product Code: 5714970001008