Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray

Produktegenskaper

  • Verkar direkt på fläckar på första försöket
  • Alla sorters fläckar*
  • Säkert att använda på vanliga material, både kulör- och vittvätt
  • Finns i 500 ml, 750 ml och 900ml

Tillgänlig i: 500ml, 750ml & 900ml

Produktbeskrivning

Vanish Oxi Action fläckborttagningsspray tar bort även svåra intorkade fläckar och ger dig fläckfri tvätt på första försöket, varje gång. För bästa resultat, använd Vanish förbehandlingsspray på fläcken direkt på båda sidor. Sprayens kraftfulla formula gör att den tränger djupt ned i tyget och löser upp även de de svåraste fläckarna, som smuts och fett på kragar och manschetter. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupare ned i tyget.Lita på rosa. Säg farväl til fläckar.*alla sorters fläckar: färg, fett eller enzymatiska

5%-15% syrebaserade blekmedel, ¬5%-15% nonjontensider, parfym

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget. ✔ Säkert för färger och vitt vid användning enligt tillverkarens anvisningar. ✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva produkten på en mindre synlig eller dold del av tyget. Skölj och låt torka. ✘ ANVÄND INTE på ylle, silke och läder. ✘ Använd inte på lackade eller målade ytor, t.ex. trä, metaller och liknande. ✘ Spreja inte produkten på tyg med metallspännen och/eller med flamsäker yta. ✘ Använd inte på kläder för vilka endast kemtvätt rekommenderas. ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga. ✘ Låt inte produkten torka på plagget (högst 5 minuters kontakttid).

Vanish Oxi Action innehåller alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade, hydrogen perioxid. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

EA_3075910

Product Code: 5701092110190