Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray

Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray garanterar en omedelbar åtgärd mot fläckar 1:a gången!

Produktegenskaper

  • Förbehandla kläder
  • Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray tar bort fläckar snabbt och enkelt.
  • Vårt bästa tips om fläckborttagning på kläder: låt inte fläcken torka! Ju längre fläcken får sitta kvar på tyget, desto svårare blir den att få bort. Smutsiga skjortkragar bör förbehandlas med spray före tvätten.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Produktbeskrivning

Om du har svårt att få bort fläckar från dina kläder kan du ta hjälp av Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray. Använd Vanish Oxi Action Förbehandlingsspray på fläcken direkt, så att den inte hinner torka in. Den kraftfulla sammansättningen gör att sprayen tränger djupt ned i tyget och löser upp även de svåraste fläckarna, som smuts och fett på kragar och manschetter. Produkten kan användas för både kulör- och vittvätt.

http://rbeuroinfo.com/

För bästa resultat behandla fläcken så snart som möjligt och applicera på båda sidor. SPRAYA DIREKT PÅ SVÅRA FLÄCKAR!✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget.✔ Spraya på fläckar, gnugga försiktigt och låt verka i 1–5 minuter. Tvätta sedan som vanligt.✔ Säkert för färger och vitt vid användning enligt tillverkarens anvisningar.✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva produkten på en mindre synlig eller dold del av tyget. Skölj och låt torka.✘ ANVÄND INTE på ylle, silke och läder.✘ Använd inte på lackade eller målade ytor, t.ex. trä, metaller och liknande.✘ Spraya inte produkten på tyg med metallspännen och/eller med flamsäker yta.✘ Använd inte på kläder för vilka endast kemtvätt rekommenderas.✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga.✘ Låt inte produkten torka på plagget (högst 5 minuters kontakttid). *Efter tvätt med Vanish Oxi Action, följ anvisningarna.1. Spraya Vanish Oxi Action Spray direkt på området med fläckar och gnugga försiktigt.2. Låt det sitta i 1-5 minuter innan du tvättar som vanligt.3. För att uppnå det bästa resultatet ska du behandla fläcken så snabbt som möjligt samt spraya på båda sidorna.Att tänka på: Följ tvättinstruktionerna på kläderna noga.

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik inandning av dimma. Tvätta alltid händerna efter användning. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar. Blanda inte med andra produkter.

EA_8157238