Vanish Oxi Action 0% Förbehandlingsspray

Produktegenskaper

  • Enastående fläckborttagning – utan kemikalierna* du vill slippa!
  • 0 % parfym och färgämnen
  • Allergicertifierat
  • Säkert att använda på vanliga material som bomull och polyester, både kulör- och vittvätt

Tillgänlig i: 700ml

Produktbeskrivning

Vanish 0% förbehandling frisätter aktivt syre som bidrar till att ta bort fläckar. Surfaktanterna mjukar upp intorkade fläckar och bidrar till att ta bort fettfläckar. Från de svåra fläckarna som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget. Vår bästa fläckborttagaren för förbehandling utan oönskade kemikalier.Enastående fläckborttagning – och inget annat!* Med oönskade kemikalier avses färgämnen, optiska vitmedel och parfym

5%-15% syrebaserade blekmedel, 5%-15% nonjontensider

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget. ✔ Säkert för färger och vitt vid användning enligt tillverkarens anvisningar. ✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva produkten på en mindre synlig eller dold del av tyget. Skölj och låt torka. ✘ ANVÄND INTE på ylle, silke och läder. ✘ Använd inte på lackade eller målade ytor, t.ex. trä, metaller och liknande. ✘ Spreja inte produkten på tyg med metallspännen och/eller med flamsäker yta. ✘ Använd inte på kläder för vilka endast kemtvätt rekommenderas. ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga. ✘ Låt inte produkten torka på plagget (högst 5 minuters kontakttid).

Vanish Oxi Action 0% innehåller alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade, hydrogen perioxid. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

EA_3114634

Product Code: 5701092114983