Vanish Gold Pre-treat PowerGel 200 ml

Vårt bästa förbehandlingsmedel har en dubbelt koncentrerad sammansättning, ett nydesignat gnugghuvud och tränger igenom fläckarna i fyra enkla steg.

Produktegenskaper

  • Enastående fläckborttagning på bara 30 sekunder
  • Vår bästa gel för fläckborttagning före tvätt
  • Gold Power Gel fläckborttagning är dubbelt så koncentrerad och har ett särskilt gnuggverktyg som gör gelen ännu effektivare mot svåra fläckar
  • Säkert att använda på vanliga material som bomull och polyester, både kulör- och vittvätt

Produktbeskrivning

a.Vanish Gold Power Gel tar bort fläckar snabbt och enkelt. Ger enastående resultat på bara 30 sekunder! Gelen med dubbel koncentration* är vår bästa förbehandling för att tackla fläckar. Med det innovativa gnuggverktyget kan du lätt klara fläckar på svåra ställen som manschetter och kragar och komma åt fläckar djupt nere i fibrerna. Särskilt effektivt på fettfläckar. Det är lättare än du tror att hålla kläderna fläckfria.Lita på rosa och glöm fläckar!*Dubbelt så koncentrerad jämfört med Vanish Oxi Action Spray.

5% - 15% nonjontensider, 5%-15% anjontensider, <5% polykarboksylater, enzymer, kaliumsorbat

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna. ✔ Säker för färger och vita ytor vid användning enligt tillverkarens instruktioner. ✔ Kontrollera färgbeständigheten genom att prova produkten på en ej framträdande eller dold yta av tyget. Skölj och låt torka. ✘ Gnugga inte på chokladfläckar. ✘ Använd inte på ull, silke eller läder. ✘ Använd inte på behandlade ytor– till exempel trä, metall etc. ✘ Använd inte på kläder där endast kemtvätt rekommenderas.

Vanish Gold Oxi Action innehåller C12-14 Paret-7, svavelsyra, mono-C 12-14 alkyl estrar, natriumsalter. Orsakar allvarliga ögonskador. Försiktighet: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vidobehag ,kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

EA_3024282

Product Code: 5701092112217