Vanish White Gold Oxi Action Gel

Vanish White Gold Oxi Action Gel gör dina vita kläder mycket vitare efter bara en tvätt

Produktegenskaper

  • Gör dina vita kläder vitare efter bara en tvätt
  • Resultat på bara 30 sekunder

Produktbeskrivning

Vår bästa produkt för din vittvätt. Denna formel gör dina vita kläder vitare efter bara en tvätt. Den är så effektiv att den avlägsnar vissa fläckar på bara 30 sekunder! Förbehandla eller lägg materialet i blöt för att uppnå bästa resultat.

http://rbeuroinfo.com/

RÅD TILL ANVÄNDAREN: Följ alltid plaggets tvättinstruktioner på tvättetiketten. Kontrollera färgbeständigheten genom att testa på en dold yta. Skölj och
lufttorka. Låt plagg som tvättats eller behandlats med Vanish Gold, torka på avstånd från direkt värme och sol. Använd ljummet vatten vid förbehandling med Vanish. Ibland måste delar av proceduren upprepas för bästa resultat. Använd inte på klädesplagg som endast får kemtvättas. Häll inte produkten på plaggens metalldelar (t.ex. knappar och dragkedjor). Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda plagg för direkt värme eller sol före noggrann tvätt eller sköljning. Låt inte
produkten torka in i plaggen (max. 10 minuter)
FÖRBEHANDLING: Häll produkten så att hela fläcken täcks. Gnugga fläcken vid behov. Fyll på doseringsbehållaren enligt instruktionerna och lägg den i tvättrumman.
BLÖTLÄGGNING: Efter blötläggningen tvättar du eller sköljer som vanligt. Gnugga fläckar före sköljning för bästa resultat.
TVÄTTA: Fyll på med vanligt tvättmedel. För svåra och intorkade fläckar X 120 ml. För vanliga fläckar X 60 ml. Lägg doseringsbehållaren på tvätten i maskinen.
Fyll på med tvättmedel som vanligt.

FARA: INNEHÅLLER: Väteperoxid, Benzenesulfensyra, C10-13-alkylderiv., natriumsalte och alkohol, C12-14, ethoxylerat. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ha förpackningen eller tiketten till hands om du behöver söka läkarvård. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård.

EA_3036798

Product Code: 5701092112675