Vanish Pink Gold Oxi Action Gel

Vanish Pink Gold Oxi Action Gel ger fantastisk fläckborttagning på bara 30 sekunder

Produktegenskaper

  • Förbättrad effekt
  • Resultat på bara 30 sekunder
  • För maximal snabbhet och effekt: Applicera direkt, gnugga och se vissa fläckar försvinna på bara 30 sekunder!

Produktbeskrivning

Vansih Gold Pink Gel är så effektiv att den avlägsnar vissa fläckar på bara 30 sekunder! Den nya förbättrade formeln gör det lättare att åtgärda fläckarna. För att uppnå maximal effektivitet och snabbt avlägsna fläckarna bör du förbehandla kläderna eller lägga dem i blöt. Du kan se resultat på bara 30 sekunder.

http://rbeuroinfo.com/

RÅD TILL ANVÄNDAREN: Följ alltid plaggets tvättinstruktioner på tvättetiketten. Kontrollera färgbeständigheten genom att testa på en dold yta. Skölj och lufttorka. Låt plagg som tvättats eller behandlats med Vanish Gold torka på avstånd från direkt värme och sol. Använd ljummet vatten vid förbehandling med Vanish. Ibland måste delar av proceduren upprepas för bästa resultat. Använd inte på klädesplagg som endast får kemtvättas. Häll inte produkten på plaggens metalldelar (t.ex. knappar och dragkedjor). Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda plagg för direkt värme eller sol före noggrann tvätt eller sköljning. Låt inte produkten torka in i plaggen (max. 10 minuter).
FÖRBEHANDLING: Häll produkten så hela fläcken täcks. Gnugga fläcken vid behov. Fyll på doseringsbehållaren enligt instruktionerna och lägg den i tvättrumman.
BLÖTLÄGGNING: Efter blötläggningen tvättar du eller sköljer som vanligt. Gnugga fläckar före sköljning för bästa resultat.
TVÄTTA: Fyll på med vanligt tvättmedel. För svåra och intorkade fläckar X 120 ml. För vanliga fläckar X 60 ml. Lägg doseringsbehållaren på tvätten i maskinen.
Fyll på med tvättmedel som vanligt.

FARA: Innehåller: Väteperoxid, Benzenesulfensyra, C10-13-alkylderiv., natriumsalte och alkohol, C12-14, ethoxylerat och alkohol, C13-15, förgrenat och lineär, ethoxylerat Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård.

EA_3036797

Product Code: 5701092112668