Vanish Oxi Action Crystal White Gel 1000 ml

Vanish Oxi Action Crystal White erbjuder häpnadsväckande fläckborttagning och håller dina vita kläder vita!

Produktegenskaper

  • Gör dina vita kläder upp till 3 nyanser vitare
  • Att få bort fläckar från dina kläder och andra tyger är lättare än du tror med Vanish Oxi Action Crystal White Gel.
  • Här är vårt bästa tips för fläckborttagning på kläder: För att hålla din vittvätt vit så länge som möjligt: tillsätt Vanish Oxi Action Crystal White Gel i tvätten för att få bort fläckar. Behandla fläcken så snart du kan så att den inte torkar in.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Produktbeskrivning

Undrar du hur du ska få bort fläckar från dina plagg så att de ser ut som de ska igen? Ta hjälp av Vanish Oxi Action Crystal White Gel som tar bort alla typer av fläckar, både de du kan se (även svåra fläckar) och de små fläckarna som är lätta att missa innan du lägger plaggen i tvätten. Den innehåller dessutom blekande ingredienser så att din tvätt förblir skinande vit. Tillsätt denna fläckborttagningsgel varje gång du tvättar!

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättråden på etiketten som sitter på plagget eller tyget.✔ Kontrollera färghållfastheten genom att pröva på en dold del av tyget. Skölj och låt torka. ✔ Stäng locket efter varje användning och förvara Vanish Oxi Action svalt och torrt. Lägg inte tillbaka doseringsskopan i förpackningen förrän den är ren och torr.✔ För bästa resultat kan processen behöva upprepas.✔ Använd bara varmt vatten vid förbehandling med Vanish.✘ Använd inte på kläder som måste kemtvättas.✘ Häll inte produkten på metalldelar på kläder (t.ex. knappar och blixtlås).✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkta värmekällor eller direkt solljus innan de har tvättats eller sköljts noga.✘ Låt inte produkten torka på plaggen (högst 5 minuters kontakttid).FÖRBEHANDLING:Dosera 2 ml i doseringskapseln. 2 ml/fläck. Häll gelen på fläcken och skapa ett tryck med kapselns undersida. Gnugga fläcken (i högst 10 minuter). Fyll på kapseln (samma dosering som vid vanlig tvätt) och lägg in den i tvättmaskinen tillsammans med tvätten. BLÖTLÄGGNING:Tillsätt 33ml skopa till 4 L vatten max 40 °C. Max 6 timmar for vita kläder. Tvätta som vanligt eller skölj efter blötläggning. Gnugga fläckar före sköljning för bästa resultat.TVÄTT:Tillsätt: För svåra och intorkade fläckar 33 ml . Till normala fläckar 26 ml. Placera doseringskoppen på tvätten i maskinen. Tvätta som vanligt.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Ha alltid förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

EA_8059846

Product Code: 5701092104786