Vanish Oxi Action Powder 550g

Produktegenskaper

  • Enastående fläckborttagning på första försöket
  • Kraftfulla Oxi Action
  • Alla sorters fläckar*
  • Säkert att använda på vanliga material som bomull och polyester, både kulör- och vittvätt
  • Svanenmärkt

Tillgänlig i: 550g & 1100g

Produktbeskrivning

Vanish Oxi Action-pulvret tränger in i och löser upp alla sorters fläckar på första försöket*. Från de som syns tydligt till de svårare som kan vara dolda. Du väljer hur du använder fläckborttagaren – i tvätten, som förbehandling eller vid blötläggning. Lita på rosa. Säg farväl til fläckar.* alla sorters fläckar: färg, fett eller enzymatiska

> 30% syrebaserade blekmedel, < 5% anjontensider, < 5% nonjontensider, enzymer

✔Følg altid vaskeinstruktionerne på tøjet.
✔Test tøjet for farveægthed på et skjult område. Skyl og lad tørre.
✔Sæt låg på efter brug og opbevar køligt og tørt.
✔ For bedst mulige resultat kan det være nødvendigt at gentage dele af processen.
✘ Anvend ikke på uld, silke eller læder.
✘ Anvend ikke på behandlede overflader (træ, metaller o.l.).
✘ Iblødlæg ikke tekstiler med metallukninger eller imprægneret med flammehæmmende produkter.
✘ Udsæt ikke forbehandlede eller iblødsatte tekstiler for direkte sollys eller varme før vask eller før grundig skylning.
✘ Efter produktet er blandet til en creme skal blandingen ikke opbevares i en lukket beholder. Blandingen vil fortsætte med at afgive ilt og beholderen kan opbygge overtryk og kan dermed lække.

Vanish Oxi Action indeholder natriumpercarbonat. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/ læge. Emballagen skal opbevares tørt på et køligt sted. Ved følsom hud anbefales brugen af handsker.

EA_3022446

Product Code: 5701092111623