Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver

Vanish presenterar en revolution inom fläckborttagning. Vanish förstärkta sammansättning är den bästa någonsin och är så kraftfull att den tar bort fläckar på bara 30 sekunder!

Produktegenskaper

  • Tar bort fläckar och dödar 99 % av alla bakterier
  • Att få bort fläckar och bakterier från dina kläder och andra tyger är lättare än du tror med Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Tillgänlig i: 520 g

Produktbeskrivning

Har du fått en envis fläck på ditt favoritklädesplagg som verkar helt omöjlig att få bort? Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver tar bort alla typer av fläckar, även de svåraste, och dödar dessutom 99,9 % av alla bakterier, så du kan vara säker på att din tvätt verkligen blir ren och fläckfri. Produkten kan användas för både kulör- och vittvätt. Tillsätt en skopa Vanish Oxi Action Extra Hygiene Pulver i alla dina tvättar för bästa fläckborttagningsresultat.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.✔ För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).✘ Blötlägg inte textiler impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilerna är grundligt sköljda. ✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage.FÖRBEHANDLING:Blanda 1/5 skopa i 4/5 vatten (max 40 °C). Applicera på fläcken (max 5 min). Gnugga på fläcken. Rengör och torka skopan innan du lägger tillbaka den i burken. Efter förbehandling, tvätta som vanligt.BLÖTLÄGGNING:Antibacterial action. ½ skopa till 4 l vatten. Vita kläder (6 timmar max). Färgade kläder (1 timme max). Tvätta normalt efteråt.TVÄTT:Tillsätt tillsammans med tvättmedlet. För svåra och intorkade fläckar 1/2 skopa. Normala fläckar 1/3 skopa.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3022387

Product Code: 5701092111739