Vanish Oxi Action Crystal White Pulver

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver erbjuder häpnadsväckande fläckborttagning och håller dina vita kläder vita!

Produktegenskaper

  • Vitare vittvätt + enastående fläckborttagning första gången
  • Kraftfulla Oxi Action
  • Gör vittvätten vit igen
  • Säkert på vanliga material som bomull och polyester
  • Svanenmärkt

Tillgänlig i: 550g & 1100g

Produktbeskrivning

Vanish Crystal White fläckborttagningspulver är särskilt utvecklat för att göra din vittvätt vitare och ger dessutom enastående fläckborttagning! Den speciella Oxi Action-sammansättningen tränger in i fläcken och löser upp den vid första behandlingen.Det är lättare än du tror att hålla vita kläder vita – tillsätt bara en skopa i varje tvätt.Lita på rosa och få vitare vitt!* jämfört med grånade tyger. Resultaten kan variera.

> 30% syrebaserade blekmedel, < 5% anjontensider, < 5% nonjontensider, enzymer

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.✔ För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).✘ Blötlägg inte textiler impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilerna är grundligt sköljda.✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage.FÖRBEHANDLING:Blanda 1/5 skopa i 4/5 vatten (max 40 °C). Applicera på fläcken (max 5min). Gnugga på fläcken. Rengör och torka skopan innan du lägger tillbaka den i burken. Efter förbehandling, tvätta som vanligt.BLÖTLÄGGNING:1/2 skopa till 4 L vatten (40°C). Vita kläder (6 timmar max). Tvätta normalt efteråt.TVÄTT:Tillsätt tillsammans med tvättmedlet. För svåra och intorkade fläckar 1/2 skopa. Normala fläckar 1/3 skopa.

Vanish Crystal White Oxi Action innehåller Natriumperkarbonat. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3022427