Vanish Oxi Action Crystal White Pulver

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver erbjuder häpnadsväckande fläckborttagning och håller dina vita kläder vita!

Produktegenskaper

  • Gör dina vita kläder upp till 3 nyanser vitare
  • Att få bort fläckar från dina kläder och andra tyger är lättare än du tror med Vanish Oxi Action Crystal White Pulver
  • Här är vårt bästa tips för fläckborttagning på kläder: För att hålla din vittvätt vit så länge som möjligt: tillsätt Vanish Oxi Action Crystal White Pulver i tvätten för att få bort fläckar. Behandla fläcken så snart du kan så att den inte torkar in.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Tillgänlig i: 550 g, 1100 g och 1650 g

Produktbeskrivning

Vanish Oxi Action Crystal White Pulver tar bort fläckar och håller din vittvätt så vit som möjligt. Den speciella sammansättningen innehåller Oxi Powerlift som tränger in i fläcken och löser upp den vid första behandlingen, och blekmedel som håller dina vita tyger vita så länge som möjligt. Tillsätt en skopa pulver till din tvätt för ett bländande resultat.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.✔ För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).✘ Blötlägg inte textiler impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilerna är grundligt sköljda.✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage.FÖRBEHANDLING:Blanda 1/5 skopa i 4/5 vatten (max 40 °C). Applicera på fläcken (max 5min). Gnugga på fläcken. Rengör och torka skopan innan du lägger tillbaka den i burken. Efter förbehandling, tvätta som vanligt.BLÖTLÄGGNING:1/2 skopa till 4 L vatten (40°C). Vita kläder (6 timmar max). Tvätta normalt efteråt.TVÄTT:Tillsätt tillsammans med tvättmedlet. För svåra och intorkade fläckar 1/2 skopa. Normala fläckar 1/3 skopa.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. Ha förpackningen eller etiketten nära till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvara förpackningen på en torr och sval plats. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3022427