Vanish Gold Crystal White Pulver

Det bästa för din vittvätt, vår nya sammansättning gör dina vita plagg tre nyanser vitare och är så kraftfull att den tar bort vissa fläckar på bara 30 sekunder!

Produktegenskaper

  • Gör dina vita kläder upp till 3 nyanser vitare
  • För snabbast och bäst resultat: förbehandla eller blötlägg och se vissa fläckar lösas upp på bara 30 sekunder!
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Tillgänlig i: 470 g, 940 g och 1400 g

Produktbeskrivning

Vår bästa produkt för vittvätt. Den nya sammansättningen gör dina vita plagg tre nyanser vitare och är så kraftfull att den tar bort vissa fläckar på bara 30 sekunder! Förbehandla eller blötlägg för bästa resultat.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.✔ För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka. ✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt. ✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen. ✘ Använd inte på ylle, silke eller läder. ✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ✘ Blötlägg inte textiler impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen. ✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilerna är grundligt sköljda. ✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage. FÖRBEHANDLING: Blanda 1/5 skopa i 4/5 vatten (max 40 °C). Applicera på fläcken (max 5 min). Gnugga på fläcken. Rengör och torka skopan innan du lägger tillbaka den i burken. Efter förbehandling, tvätta som vanligt. BLÖTLÄGGNING: 1/2 skopa till 4 L vatten (40°C). Vita kläder (6 timmar max). Tvätta normalt efteråt. TVÄTT: Tillsätt tillsammans med tvättmedlet. För svåra och intorkade fläckar 1/2 skopa. Normala fläckar 1/3 skopa.

FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007294