Vanish Gold Oxi Action Pulver 470 g

Vanish presenterar en revolution inom fläckborttagning. Vanish förstärkta sammansättning är den bästa någonsin och är så kraftfull att den tar bort fläckar på bara 30 sekunder!

Produktegenskaper

  • Fantastisk fläckborttagning på första försöket
  • För snabbast och bäst resultat: förbehandla eller blötlägg och se vissa fläckar lösas upp på bara 30 sekunder!
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Tillgänlig i: 470 g, 940 g och 1400 g

Produktbeskrivning

Vanish presenterar en revolution inom fläckborttagning. Den förbättrade sammansättningen är den bästa från Vanish, och vissa fläckar försvinner på bara 30 sekunder! För snabbast och bäst resultat: förbehandla eller blötlägg och se resultat på 30 sekunder. Säker att använda på både kulör- och vittvätt.

http://rbeuroinfo.com/

✔ Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.
✔ För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.
✔ Sätt på locket efter användning och förvara svalt och torrt.
✔ För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.


✘ Använd inte på ylle, silke eller läder.
✘ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt).
✘ Blötlägg inte textiler impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.
✘ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda kläder för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilerna är grundligt sköljda.
✘ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage.

FÖRBEHANDLING:
Blanda 1/5 skopa i 4/5 vatten (max 40 °C). Applicera på fläcken (max 5 min). Gnugga på fläcken. Rengör och torka skopan innan du lägger tillbaka den i burken. Efter förbehandling, tvätta som vanligt.

BLÖTLÄGGNING:
1/2 skopa till 4 L vatten (40°C). Vita kläder (6 timmar max). Färgade kläder (1 timme max). Tvätta normalt efteråt.

TVÄTT:
Tillsätt tillsammans med tvättmedlet. För svåra och intorkade fläckar 1/2 skopa. Normala fläckar 1/3 skopa.

FARA. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras torrt och svalt. Om du har känslig hud rekommenderar vi att du använder handskar.

EA_3007279

Product Code: 5701092111050