Sekretesspolicy

Sekretessf�rklaring

Allm�nt
Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Benckiser) accepterar sekretess f�r alla som bes�ker v�r webbplats eller reagerar p� v�ra interaktiva annonser. Denna sekretessf�rklaring redog�r f�r de upplysningar Reckitt Benckiser samlar in och hur vi anv�nder dessa upplysningar. Denna f�rklaring anger ocks� vad du ska g�ra om du inte �nskar att personliga upplysningar om dig samlas in eller ges vidare n�r du bes�ker Reckitt Benckisers webbplats eller reagerar p� v�ra annonser.

Vi f�rbeh�ller oss r�tt att n�r som helst �ndra denna sekretessf�rklaring. Du b�r d�rf�r regelbundet bes�ka denna sida f�r att f�rs�kra dig om att du har l�st och accepterat v�r senaste sekretessf�rklaring.

Individuellt identifieringsbara upplysningar
Reckitt Benckiser samlar inte in individuellt identifieringsbara upplysningar om dig (d.v.s. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) om du inte frivilligt ger dessa upplysningar till oss.

N�r du ger oss individuellt identifieringsbara upplysningar fr�gar vi dig eventuellt om du �nskar f� ytterligare kommunikation fr�n oss, som nyhetsbrev, e-post eller andra upplysningar. Du kan v�lja att avst� fr�n s�dan kommunikation, om du �nskar det.

Om du inte �nskar att individuellt identifieringsbara upplysningar samlas in, ska du inte skicka dem till oss. Om du redan har skickat s�dana upplysningar till oss och �nskar att vi tar bort dem fr�n v�rt register, ombeds du kontakta oss via n�got av de kontaktmedel som presenteras p� denna hemsida f�r att ge oss din e-postadress.

Personlig information som samlats in p� webbsidan kan sparas eller behandlas i ditt eget land eller n�got annat land d�r Reckitt Benckiser eller dess underleverant�rer eller agenter har kontor och n�r du anv�nder webbsidan g�r du med p� all �verf�ring av information utanf�r ditt eget land.� Reckitt Benckiser kommer att s�kerst�lla att om information �verf�rs utanf�r ditt eget land kommer den att behandlas i �verensst�mmelse med till�mpliga dataskyddslagar.

F�rutom f�r att kunna ge dig den service eller de upplysningar som du ber om p� v�r webbplats, anv�nds de individuellt identifieringsbara upplysningarna ocks� f�r att kunna se hur du anv�nder v�r webbplats och v�ra produkter. Vi f�rbeh�ller oss r�tt att kombinera de upplysningar du ger med upplysningar som vi p� annat s�tt samlar in, bland annat upplysningar som du har gett till andra (med samtycke till att de kan ges vidare) samt offentligt tillg�ngliga upplysningar. Dessa upplysningar hj�lper oss att t.ex. f�rb�ttra v�r produktdesign, v�ra hemsidor och annonser. F�r att kunna g�ra detta m�ste vi ocks� ge dina upplysningar vidare till bolag som arbetar f�r oss. Dessa bolag har accepterat att endast anv�nda dina upplysningar p� det s�tt vi �l�gger dem och att skapa rutiner som skyddar upplysningarna.
Om vi �nskar ge dina upplysningar vidare till andra bolag, kontaktar vi dig f�rst och ger dig m�jlighet att ta bort dina upplysningar fr�n v�r databas.
Vi kommer att beh�lla din information under en rimlig period eller s� l�nge som lagen till�ter.

Barn
Reckitt Benckiser avser inte att samla in individuellt identifieringsbara upplysningar (d.v.s. namn, adress, telefonnummer, eller e-postadress) fr�n personer under 18 �r. Om n�got s�dant skulle vara relevant, kommer Reckitt Benckiser specifikt instruera barn att inte l�mna s�dana upplysningar p� v�ra hemsidor eller i v�ra annonser. Om ett barn har gett oss individuellt identifieringsbara upplysningar kan f�r�lder eller m�lsman till detta barn ombeds du kontakta oss via n�got av de kontaktmedel som presenteras p� denna hemsida och ge oss sin e-postadress, om de �nskar s�dana upplysningar borttagna fr�n v�ra register.

Icke-individuellt identifieringsbara upplysningar som automatiskt samlas in
Vid n�gra tillf�llen samlar vi in upplysningar om dig som inte �r individuellt identifieringsbara. Exempel p� denna typ av upplysningar �r vilken slags webbl�sare du anv�nder, vilket slags operativsystem du anv�nder och dom�nnamnet p� den webbplats fr�n vilken du l�nkade till v�r hemsida eller annons. Vi anv�nder dessa upplysningar f�r att b�ttre kunna f�rst� v�ra kunders intressen och f�r att f� hj�lp med att f�rb�ttra v�r aff�rsverksamhet och v�r webbplats.

Upplysningar som vi automatisk kan komma att �verf�ra till h�rddisken p� din dator
N�r du bes�ker en av v�ra hemsidor eller annonser l�mnar vi ibland upplysningar p� din dator. Dessa upplysningar kan t.ex. vara i form av en �cookie� eller liknande fil som g�r att vi kan skapa en hemsida eller annons som b�ttre matchar dina intressen och preferenser.

P� de flesta webbl�sare kan man ta bort cookies fr�n sin h�rddisk, blockera alla cookies eller f� en varning innan en cookie tas emot. L�s mer om detta i instruktionen till din webbl�sare eller i menyn Hj�lp. Observera att n�r du tar bort eller blockerar f�r cookies, kan det begr�nsa din anv�ndning av v�r webbplats.

Kontakt
Om du har skickat individuellt identifieringsbara upplysningar via en Reckitt Benckiser-hemsida eller interaktiv annons och �nskar dessa borttagna fr�n v�ra register, ombeds du kontakta oss via n�got av de kontaktmedel som presenteras p� denna hemsida.

Denna sekretessf�rklaring g�ller fr�n Januari 2007.

Reckitt Benckiser Nordic A/S, Vandt�rnsvej 83A, 2860 S�borg,� Denmark