Vanish Gold Pre-Treat Power Gel Förbehandling 200 ml

Vårt bästa förbehandlingsmedel har en dubbelt koncentrerad sammansättning, ett nydesignat gnugghuvud och tränger igenom fläckarna i fyra enkla steg.

Produktegenskaper

  • Förbehandla kläder
  • Vanish Gold Pre-Treat Power Gel tar bort fläckar snabbt och enkelt.
  • Parfymfri
  • Svanmärkt

Produktbeskrivning

Vi presenterar vår bästa förbehandlingsprodukt! Den här nya Vanish Gold Pre-Treat Power Gel har en sammansättning som är dubbelt så koncentrerad, och ett helt nytt gnuggverktyg som gör gelen ännu effektivare. Nu är det lätt att behandla de verkligt svåra fläckarna.

http://rbeuroinfo.com/

Användningstips:
✔ Följ alltid tvättinstruktionerna.
✔ Säker för färger och vita plagg vid användning enligt tillverkarens instruktioner.
✔ Kontrollera färgbeständigheten genom att prova produkten på en ej framträdande eller dold yta av tyget. Skölj och låt torka.

✘ Gnugga inte på chokladfläckar.
✘ Använd inte på ull, silke eller läder.
✘ Använd inte på behandlade ytor - till exempel trä, metall etc.
✘ Använd inte på kläder där endast kemtvätt rekommenderas.

1. Vrid för att öppna.
2. Tryck ut på fläckar och gnugga i cirklar.
3. Låt verka i max 5 minuter.
4. Tvätta som vanligt.

FARA: Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen och huden. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Ha alltid förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna efter användning. Rikta inte mot ögonen samtidigt som behållaren kläms samman.

EA_3024282